Om forfatterne

Beate Børresen er magister i idehistorie og førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avd. for lærerutdanning. Hun arbeider med RLE, hovedsakelig med området filosofi i skolen. For tiden jobber hun også i Utdanningsdirektoratet med dette feltet.

Tove Larsen
er adjunkt med opprykk. Hun har lærerhøyskolen, videreutdanning i blant annet barnelitteratur og spesialpedagogikk og har tatt faglitterært forfatterstudium. Hun arbeider som lærer i grunnskolen og har mange års undervisningserfaring fra barnetrinnet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 19.03.2012

© Cappelen Damm AS